+38 (050) 516-50-22 или Viber, +38 (050) 410-91-08 или Telegram, WhatsApp office@dakc-tek.com

Будівельний Регламент 305/2011

DAKC Будівельний Регламент 305/2011

Строительный регламент 305/2011

БУДІВЕЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ 305/2011
СЕРТИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ

Не залежно від того, з яких матеріалів виготовлена будівельна продукція – металу, бетону, дерева, пластику або інших матеріалів, вона підпадає під обов’язкову сертифікацію в Європейському Союзі, згідно з Будівельним Регламентом 305/2011.
Виробник або його Уповноважений Представник, несе повну відповідальність за відповідність продукції європейським нормам. У тому числі і щодо впливу виробу на здоров’я людини і навколишнє середовище.
Будівельний регламент 305/2011 та європейські стандарти, що стосуються будівельних виробів і матеріалів, чітко визначають процедури сертифікації в ЄС, у тому числі інспекцію (аудит) виробництва та випробування.
Будівельна продукція, яка відповідає європейським стандартам і Будівельному Регламенту 305/2011 маркується знаком СЄ. Виробник або його Уповноважений Представник, наносить маркування СЄ на етикетку виробу, упаковку, супровідну документацію, у відповідності до правил нанесення маркування СЄ.
У ЄС суворо контролюються обіг будівельної продукції на ринку. В обов’язок контролюючих органів входить постійний контроль за відповідністю продукції європейським стандартам та Будівельному Регламенту 305/2011. Продукція, що підпадає під гармонізовані стандарти, в обов’язковому порядку повинна бути маркована знаком СЄ, якщо цього знака на продукції немає, продукція вилучається з ринку. Відповідальність у даному випадку несе виробник, Уповноважений Представник або дистриб’ютор.
У випадках виявлення на ринку ЄС будівельних виробів і матеріалів, які не відповідають європейським стандартам, дана інформація повинна надійти до Європейської Комісії.
Будівельна продукція, повинна бути придатною для використання за призначенням і відповідати таким показникам як:
Механічна міцність
Стабільність
Пожежна небезпека
Відповідність гігієнічним вимогам
Безпека у використанні
Економія енергетичних ресурсів
Захист від шуму
Збереження тепла

Загальні принципи та використання маркування СЄ (Ст. 8 Будівельний Регламент 305/2011)
Маркування СЄ має бути нанесене на будівельну продукцію, для якої виробник склав декларацію технічних характеристик відповідно до Статей 4 і 6 Регламенту 305/2011/ЄС. Якщо декларація технічних характеристик не була складена виробником відповідно до Статей 4 і 6, маркування СЄ не повинно наноситися.
Завдаючи або маючи нанесене маркування СЄ, виробники підтверджують, що вони беруть на себе відповідність будівельної продукції встановленим вимогам Будівельного регламенту 305/2011.
Перелік посилань на гармонізовані стандарти, опубліковані в Офіційному журналі – Регламент (ЄС) № 305/2011. Станом на 2 грудня 2022 року  скачати                                                                           

СИСТЕМИ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗГІДНО З ДОДАТКОМ V
БУДІВЕЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ 305/2011/ЄС
Система «1+»
Декларування характеристик якості будівельної продукції виробником на основі наступних пунктів:
(a) виробник виконує:
(i) виробничий контроль;
(ii) випробування зразків;
(b) нотифікований орган видає сертифікат про сталість характеристик якості продукції на основі:
  (i) визначення типу продукції на основі випробування типу (включаючи відбір зразків), обчислення типу, зведених до таблиці значень або описової документації продукції;
  (ii) початкового огляду підприємства – виробника і виробничого контролю на підприємстві;
(iii) безперервного спостереження, обстеження та оцінки виробничого контролю на підприємстві;
(iv) ревізійних випробувань зразків, відібраних до розміщення продукції на ринку.
Система «1»
Декларування характеристик на основі наступних пунктів:
(a) виробник виконує:
(i) виробничий контроль;
(ii) випробування зразків;
(b) нотифікований орган видає сертифікат про сталість характеристик якості продукції на основі:
(i) визначення типу продукції на основі випробування типу, (відбір зразків), обчислення типу, зведених до таблиці значень або описової документації продукції;
(ii) початкового огляду підприємства-виробника та виробничого контролю на підприємстві;
(iii) безперервного спостереження, обстеження та оцінки виробничого контролю на підприємстві.
Система «2+»
Декларування характеристик на основі наступних пунктів:
(a) виробник виконує:
(i) визначення типу продукції на основі випробування типу (відбір зразків), обчислення типу, зведених до таблиці значень або описової документації продукції;
(ii) виробничий контроль;
(iii) випробування зразків;
(b) нотифікований орган видає сертифікат характеристик якості виробничого контролю на підприємстві на основі:
(i) початкового огляду підприємства-виробника та виробничого контролю на підприємстві;
(ii) безперервного спостереження, обстеження та оцінки виробничого контролю на підприємстві.
Система «3»
Декларування характеристик на основі наступних пунктів:
(a) виробник виконує виробничий контроль;
(b) нотифікована випробувальна лабораторія виконує визначення типу продукції на основі випробування типу, обчислення типу, зведених до таблиці значень або описової документації продукції.
Система «4»
Декларування характеристик на основі наступних пунктів:
(a) виробник виконує:
(i) визначення типу продукції на основі випробування типу, обчислення типу, зведених до таблиці значень або описової документації продукції;
(ii) виробничий контроль на підприємстві;
(b) ніяких завдань не встановлюється для нотифікованого органу.
Регламент 305/2011_en                  Регламент 305/2011_рус

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ
Компанія ДАКС проводить сертифікацію матеріалів для дорожної розмітки з метою маркування її знайомий СЄ відповідно до EAD 230011-00-0106. Сертифікація технічних характеристик матеріалів, що забезпечують дорожню безпеку, Мета сертифікації матеріалів, що використовуються для нанесення дорожньої розмітки і забезпечують безпеку, особливо на дорогах і автомагістралях.
Сертифікація на маркування СЄ поширюється на постійну або тимчасову розмітку з гарячого термопластику та/або холодного пластику або інших матеріалів для розмітки доріг один раз на рік.

СЕРТИФІКАЦІЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ОПОР
Компанія ДАКС проводить сертифікацію освітлювальних опор з метою отримання маркування СЄ відповідно до:
EN 40-4 Освітлювальні опори. Частина 4. Вимоги для армованих і попередньо напружених залізобетонних опор освітлення
ЕN 40-5 Опори освітлення. Частина 5. Вимоги до сталевих опор освітлення
EN 40-6 Світлові опори. Частина 6. Вимоги до алюмінієвих освітлювальних опор
EN 40-7 Опори освітлення з полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном. Технічні вимоги

ПЕРЕЛІК продукції Будівельного Регламенту 305/2011 яку можна сертифікувати у нас, з метою отримання маркування СЄ, на 01.09.2021 р., скачати: галузь сертифікації

 СЄ Маркування будівельної продукції крок за кроком скачати

EN 10219-1Сертифікація EN 10219-1. Короткий підручник для виробника скачати

            305/2011
Заявка на сертифікацію будівельної продукції: скачати

Cертифікація продукції. Маркування СЄ
Сертифікація екологічного менеджменту ISO 14001
Сертифікація системи менеджменту безпеки та охорони здоров’я ISO 45001
Сертифікація систем енергетичного менеджменту ISO 50001
Сертифікація ISO 37001
Сертифікація харчової безпеки ISO 22001
EN 1090. Сертифікація металоконструкцій. Маркування СЄ
EN 15088:2005 Алюміній та алюмінієві сплави. Будівельні вироби для будівельних робіт. Технічні умови контролю та постачання
EN 15085-2. Зварка залізничних транспортних засобів та їх елементів
ISO 3834. Сертифікація зварювальних виробництв
Екологічна сертифікація ISO 14001:2015
Сертифікація RoHS
Добровільна сертифікація
Курси, семінари

Наші представництва: м. Київ (центральний офіс), м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Маріуполь, м. Івано-Франківськ