+38 (050) 516-50-22 или Viber, +38 (050) 410-91-08 или Telegram, WhatsApp office@dakc-tek.com

Сертифікація ISO 50001

DAKC Сертифікація ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Впровадження міжнародного стандарту ISO 50001 необхідне для всіх галузей промисловості, навчальних закладів, торгівлі, готелів та ін.
Впровадження системи енергоменеджменту, дозволить Вашій організації поліпшити ефективність виробництва та отримати великі вигоди від оптимального використання своїх енергоресурсів.
Енергетичні витрати являють собою значний фактор вартості для багатьох промислових і комерційних підприємств. На енергоємних підприємствах, таких галузей як металургійна, важке машинобудування, витрати на енергію від загальної суми витрат на виробництво складають від 20% до 50%. А зі збільшенням цін на енергоносії, частка витрат може бути набагато вище, все це значно знижують імідж і конкурентоспроможність Вашої організації
Неефективні енергетичні процеси можна побачити практично на кожному підприємстві, і це можна спостерігати в нераціональному використанні енергоресурсів, це може бути і відсутність контролю за роботою компресорів, двигунів, витоку стисненого повітря, відсутність датчиків руху, використання енергоємного освітлення тощо, це все призводить до значних витрат, які переносяться на вироблену продукцію та/або послуги.
Реалізація організаційних і технічних заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності в кінцевому рахунку призведе до економії енергії у вашій компанії
Впровадження системи енергоменеджменту надасть організації вирішувати всі ці проблеми.

Основні вимоги до організацій при впровадженні ISO 50001:
– розробка політики результативного використання енергії
– розробка цілей і завдань відповідно до встановленої політики
– встановити правила розуміння як краще використовувати енергію
– вимір результатів на постоянной основі
– аналіз діючої системи енергетичного менеджменту

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 50001
Етап 1.
1. Проведення діагностичного аудиту на предмет відповідності вимогам стандарту ISO 50001 (своїми силами або із залученням фахівців консалтингової організації або органу із сертифікації)
2. Вибір організації виконуючої консалтинг впровадження системи енергоменеджменту
3. Укладення договору на консалтинг
4. Створення робочої групи, встановлення її повноважень
5. Спільно з організацією, що проводить консалтинг, складається календарний плану з розробки та впровадження системи енергетичного менеджменту
6. Визначення області застосування та меж системи енергетичного менеджменту
7. Призначення представника керівництва системи енергетичного менеджменту
8. Розробка організаційної структури системи енергетичного менеджменту

Етап 2.
Навчання основам системи енергетичного менеджменту робочої групи, керівників підрозділів і фахівців.
Навчання внутрішніх аудиторів (термін зазначається в календарному плані).

Етап 3.
Розробка енергополітики і доведення її до відома співробітників організації.
Визначення цілей і завдань системи енергетичного менеджменту.
Розробка (налаштування) Програми енергозбереження та Планів її реалізації.

Етап 4.
Розробка Настанови системи енергетичного менеджменту (бажано, ISO 50001 не потребує).
Розробка необхідних процедур системи енергетичного менеджменту.
Аналіз та коригування документації, що застосовується до галузі застосування системи енергетичного менеджменту.

Етап 5.
Введення в дію розробленої документації системи енергетичного менеджменту.
Проведення внутрішніх аудитів системи енергетичного менеджменту на відповідність вимогам стандарту ISO 50001.
Призначення коригувальних заходів, усунення виявлених невідповідностей.
Підбиття підсумків готовності організації до сертифікаційного аудиту.
Вибір Органу з сертифікації, складання та направлення Заявки на сертифікацію.
Проведення сертифікаційного аудиту.

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ISO 50001 — ПЕРЕВАГИ:
Прозорість та об’єктивність оцінки ефективності енергоспоживання
Скорочення витрат
Мотивація співробітників до зменшення енерговитрат
Можливість участі в тендерах
Зменшення навантаження на навколишнє середовище, збереження природних ресурсів, зниження екологічних ризиків
Підвищення конкурентоспроможності організації
Зміцнення іміджу та репутації організації
Зниження виробничих витрат
Контроль за енерговитратами
Залучення більшої кількості лояльних споживачів і нових ділових партнерів
Вихід на нові ринки збуту продукції

Заявка на сертифікацію систем менеджменту: скачати

Наші фахівці будуть раді відповісти на Ваші індивідуальні питання пов’язані з проходженням сертифікації на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018, ВИ можете отримати розширені відповіді за телефоном:+38 (050) 410 9108 або електронною поштою office@dakc-tek.com

Сертифікація систем менеджменту ISO 9001
Сертифікація екологічного менеджменту ISO 14001:2015
Сертифікація системи менеджменту безпеки та охорони здоров’я ISO 45001
Cертифікація продукції. Маркування СЕ
Сертифікація EN 1090
Сертифікація ISO 3834
Сертификация Строительный Регламент 305/2011
Інспекція виробництва
Курси, семінари

Наші представництва: м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Маріуполь, м. Івано-Франківськ