+38 (050) 516-50-22 или Viber, +38 (050) 410-91-08 или Telegram, WhatsApp office@dakc-tek.com

Інспекція виробництва DAKC

DAKC Інспекція виробництва DAKC

Инспекция поставщика

ІНСПЕКЦІЯ ВИРОБНИЦТВА DAKC

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ ДАКС, це інспекція, приймання, експертиза та сертифікація, підприємств машинобудування, металургійного та хімічного комплексу, енергетики та ін. галузей, щодо підтвердження відповідності обладнання, продукції, нормам, стандартам і специфікаціям:

 • Інспекція виробництва
 • Інспекція під час завантаження/вивантаження
 • Інспекція в порту
 • Аудит постачальників
 • Технічний аудит
 • Аудит технологічних процесів
 • Відповідності обладнання, виробів і матеріалів встановленим вимогам
 • Нагляд за проведенням вхідного контролю за якістю та кількістю
 • Проведення випробувань матеріалів на відповідність специфікаціям виробника
 • Перевірка відповідності процесу виконання робіт з монтажу, поточних і капітальних ремонтів, якості робіт та виявлення відхилень (невідповідностей) від проекту, нормативних документів і технічних вимог, випуск звітів про невідповідності.
 • Аналіз технічного стану обладнання
  Контроль у процесі виробництва обладнання, його монтажу, введення в експлуатацію та обслуговування
 • Контроль виготовлення матеріалів, комплектуючих та обладнання
 • Перевірка проекту, сертифікатів на матеріали, візуальну інспекцію, інструментальні методи контролю і випробувань, у тому числі неруйнівний контроль
 • Металопродукція (сортовий і листовий прокат, сляби, труби тощо)
 • Вагонобудування (вагони криті, піввагони, вагони-цистерни, вагони-платформи, а також запчастини та комплектуючі).
 • Контейнера для перевезення різних вантажів, у т. ч. контейнера-цистерни
 • Машинне та електричне обладнання
 • Судини працюють під тиском
 • Запірно-запобіжна арматура для судин під тиском, у т. ч. клапана запірно-запобіжні
 • Упаковка та перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, вантажно-розвантажувальних операцій.                                                                                                              При инспектировании, используются возможности аккредитованной лаборатории (ISO/IEC 17025) и проведение следующих видов испытаний:
 • Повний обсяг випробувань вагонобудівної продукції
 • Електротехнічні та механічні випробування
 • Випробування ЕМС (електромагнітна сумісність)
 • Енерговипробування
 • Гідравлічні та пневматичні випробування
 • Контроль неруйнівними методами, в т. ч. товщин стінок
 • Електричні вимірювання.

Проверяя поставляемые изделия на международный рынок с ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМПАНИЕЙ ДАКС Вы получаете следующие преимущества:

 • благодаря нашим инспекциям, Вы избегаете несоответствий Ваших изделий международным стандартам качества и безопасности
 • соответствие Ваших поставок условиям договора
 • уверенность, в соответствии Вашей продукции существующим законодательным и нормативным требованиям стран ЕС
 • репутация на европейском рынке
 • возможность избежать жалоб потребителей
  Инспекция                                                                                                                                                               Інспекції які ми виконуємо   скачати

ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ ДАКС виконує роботи в галузі охорони праці за наступними напрямками:

 • Науково-методична та організаційна допомога у проведенні експертизи проектів стандартів, технічних регламентів і технічних умов, інших документів на засоби праці та виробництва, технологічні процеси, проектів будівництва, стану будівель, споруд, машин, механізмів, устаткування та іншої небезпечної продукції, у тому числі придбаної за кордоном, на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки, що діють на території України.
 • Науково-методична та організаційна допомога у проведенні: експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки; експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, будівель і споруд; сертифікації та оцінки відповідності продукції технічним регламентам, що діють на території України.
 • Надання послуг інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці та промислової безпеки, в тому числі з поєднання Дозволів від органів Держпраці України та з поєднання Сертифікатів відповідності продукції технічним регламентам від акредитованих в Україні органів оцінки відповідності.
 • Проведення робіт з надання науково-методичної та практичної допомоги суб’єктам господарювання з питань організації роботи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, складання декларації, яка підтверджує відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.
 • Виконання та надання послуг у проведенні наукових досліджень у галузі безпеки та охорони праці у вугільній промисловості, які спрямовані на розробку профілактичних заходів щодо попередження аварій у шахтах за результатами аналізів причин травматизму та стану рівня промислової безпеки, створення та вдосконалення способів і засобів забезпечення безпечних і здорових умов праці у вугільних шахтах, на удосконалення нормативної бази у сфері безпеки робіт у вугільних шахтах.
 • Впровадження на вугільних та гірничорудних підприємствах, у проектних та науково-дослідних інститутах комплексу програмних засобів «Вентиляція шахт».

DAKC це кваліфіковані і досвідчені експерти в наданих послугах, щоб гарантувати, що роботи виконуються при максимальній ефективності, безпеці і високій якості.

Наші представництва: м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Маріуполь, м. Івано-Франківськ

Cертификация продукции. Маркировка СЕ.

Додаткову інформацію про діяльність, ВИ можете почитати на www.fb.com/DakcCERT