+38 (050) 516-50-22 или Viber, +38 (050) 410-91-08 или Telegram, WhatsApp office@dakc-tek.com

Екологічне маркування

DAKC Екологічне маркування

ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ

Споживача завжди цікавить, що він купує і на скільки його купівля екологічно чиста.
Екологічне маркування допомагає будь-якому споживачеві ідентифікувати продукцію або послугу, з точки зору екологічної переваги.
Поява стандарту ISO 14024, це результат підвищення вимог і очікувань споживачів.
Урядові органи, бізнес та громадськість, по всьому світу, сприяють розвитку та всебічному впровадженню концепції екологічного маркування.
Вирішення екологічних питань, для всіх галузей промисловості і послуг, є великою перевагою і сприяють ринковому просуванню продукції і послуг, в результаті чого з’явилися різні екологічні декларації та етикетки. Вони використовувалися для надання споживачам, такої важливої інформації, як: яка застосовується сировина, застосовані інгредієнти натурального походження, повторне використання, можливість переробки, низькі енергетичні витрати, як при виробництві, так і при транспортуванні, тощо.
Застосування стандарту ISO 14024, головний помічник маркетологам підвищувати привабливість продукції і послуг в очах своїх споживачів.
За результатами незалежного аналізу, за останні 20 років використання екологічного маркування типу I, на продукції та послуги, різко збільшився. ISO 14024 застосовується в більшості країн і на багатьох ринках, завдяки ініціативам у сфері захисту навколишнього середовища, як урядових органів так і організацій.
До перегляду стандарту в 2018 році, в основному, екологічне маркування використовувалося щодо споживчих товарів. Але після перегляду стандарту ISO 14024 в 2018 році, екологічне маркування може застосовуватися щодо широкого спектру послуг, практично без обмеження. Тобто, там, де необхідно і споживачеві це важливо, наприклад, розміщення споживача в готелях та ін. Всі надані послуги та продукція, можуть отримувати знак екологічного маркування, за результатами оцінки життєвого циклу, на основі незалежної оцінки відповідно до екологічних вимог.

Екологічне маркування
Стандарт ISO 14024:2018 “Екологічні етикетки та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи і процедури”, є добровільним.
ISO 14024:2018 встановлює принципи і процедури для розробки програм екологічного маркування типу I, включаючи вибір груп однорідної продукції, екологічні критерії продукції та функціональні характеристики продукції, а також оцінку і демонстрацію відповідності. ISO 14024:2018 встановлює процедури сертифікації для отримання права на екологічне маркування типу I.
Органічна сертифікація
Це дає можливість товаровиробнику скористатися нашими послугами з органічної сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів на відповідність вимогам міжнародних, європейських і національних стандартів США та Японії.

З метою оптимізації споживання ресурсів та екологічних витрат, ми допоможемо:
– провести ідентифікацію екологічних аспектів виробничої діяльності;
– розробити індикатори екологічної результативності;
– розрахувати екологічні показники діяльності підприємства;
– здійснити експертну оцінку екологічної результативності;
– розрахувати матеріальні витрати протягом життєвого циклу продукції;
– провести екологічну оцінку об’єктів і територій

Вміле застосування екологічних переваг продукції та показників діяльності підприємства дасть можливість отримати додаткові конкурентні переваги, посилити довіру органів влади, партнерів, клієнтів і споживачів, ми пропонуємо:
– кращий досвід застосування екологічних переваг в маркетинговій стратегії, рекламі та PR;
– підтримку в підготовці екологічного звіту підприємства;
– інформаційну підтримку в рамках проектів, спрямованих на просування продукції з поліпшеними екологічними характеристиками (виставки, ярмарки, тощо), впроваджуються нашою організацією за підтримки органів державної влади

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОМАРКУВАННЯ

Эко

Європейське екологічне маркування застосовується для всіх країн Європейського Союзу. Європейське екологічне маркування носить добровільний характер і виробник сам вибирає, проводити йому екологічну сертифікацію чи ні. Проведення екологічної сертифікації гарантує зниження впливу продуктів або послуг на навколишнє середовище по всьому життєвому циклу.

Процедура, проходження сертифікації на право нанесення екологічного маркування, досить суворе, але після отримання його, для підприємства, це є запорукою успіху і атмосфера довіри в країнах європейського союзу і не тільки.

ДАКС надає послуги з екологічної сертифікації (еко сертифікації) та маркування харчових продуктів, товарів, виробів і послуг на основі дослідження їх життєвого циклу, керуючись міжнародними стандартами в галузі екологічного управління серії ISO 14000.

Сертифікація систем менеджменту ISO 9001
Сертифікація екологичного менеджменту ISO 14001:2015
Сертифікація системи менеджменту безпеки та охорони здоров’я ISO 45001
Сертифікація систем енергетичного менеджменту ISO 50001
Cертифікація продукції. Маркування СЕ
Сертифікація EN 1090
Сертифікація ISO 3834
Сертифікація згідно з Будівельним Регламентом 305/2011
Инспекция производства
Курси, семінари