+38 (050) 516-50-22 или Viber, +38 (050) 410-91-08 или Telegram, WhatsApp office@dakc-tek.com

Експертиза і дослідження DAKC

DAKC Експертиза і дослідження DAKC

Экспертиза охраны трудаЕКСПЕРТИЗА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ ДАКС виконує роботи в галузі охорони праці за наступними напрямками:
Науково-методична та організаційна допомога: У проведенні експертизи проектів стандартів, технічних регламентів і технічних умов. Експертиза проводиться на засоби праці, виробництва, технологічні процеси, проекти будівництва, стану будівель, споруд, машин, механізмів, устаткування та іншої небезпечної продукції, у тому числі придбаної за кордоном, на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки, що діють на території України.

Науково-методична та організаційна допомога у проведенні: експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій і об’єктів підвищеної небезпеки. Експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Технічного огляду, випробування обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, будівель і споруд.

Надання послуг:
Інформаційного та консультаційного характеру з питань охорони праці та промислової безпеки.

Проведення робіт з надання науково-методичної та практичної допомоги суб’єктам господарювання з питань організації роботи зі створення безпечних і нешкідливих умов праці. Складання декларації, яка підтверджує відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Виконання та надання послуг у проведенні наукових досліджень у галузі безпеки та ОП у вугільній промисловості. Послуги спрямовані на розробку профілактичних заходів з попередження аварій у шахтах. Аналіз причин травматизму і стану рівня промислової безпеки. Створення та вдосконалення способів і засобів забезпечення безпечних і здорових умов праці у вугільних шахтах, на удосконалення нормативної бази у сфері безпеки робіт.

Впровадження на вугільних та гірничорудних підприємствах, у проектних та науково-дослідних інститутах комплексу програмних засобів «Вентиляція шахт»

Додаткову інформацію про діяльність, ВИ можете почитати на www.fb.com/DakcCERT